Wizerunek miasta

Dlaczego wizerunek

 

Miasta mające ambicje wyróżniać się własną marką są wręcz zobowiązane do troski o swój wizerunek. Ten obowiązek wynika stąd, że wizerunek to najważniejszy komponent marki miasta. Nie sposób więc starać się o korzystna markę pomijając lub bagatelizując znaczenie wizerunku. W tym sensie zarządzanie wizerunkiem to nic innego jak budowanie oczekiwanej marki miasta.

Korzystny wizerunek jest tym zasobem niematerialnym miasta, który stanowi o jego charakterze, sposobie postrzegania i oceny. Ma wpływ na wzrost konkurencyjności miasta, stanowi także o ocenie jakości zarządzania miastem. Walory korzystnego wizerunku czyli dobrego wyobrażenia o mieście to potencjał, który bezwzględnie należy uruchomić. Choćby ze względu na jakość i skalę jego walorów. To najkrótsza odpowiedź na pytanie dlaczego wizerunek?

Miasta cały czas pracują na swój wizerunek. Rzecz w tym aby zapanować nad tym procesem. Zapanować, bo wizerunek zaniedbany lub źle zarządzany raz uniemożliwia korzystanie z jego walorów dwa, stawia pod znakiem zapytania cel działań czyli jakość marki miasta. Zatem bagatelizować spraw wizerunku nie można. Jeśli tak, to zagadnienie wymaga oddzielnej uwagi. Szczególnie ze strony władz miasta. Uwagi, która przejawi się w postaci jasnych i wyrazistych celów przedsięwzięcia wizerunkowego a nie np. ogólnego, o niejasnym celu aktywności promocyjnej miasta. Ciągle jeszcze słabo uświadamiane jest, że celem działalności promocyjnej miasta jest właśnie kreowanie korzystnego o nim wyobrażenia, czyli pozytywnego wizerunku.

Każde miasto ma swój wizerunek. Jednak żadne nie posiada jednego wizerunku. Zwykle jest to mix dobrych i złych elementów. A zatem wizerunku pozytywnego i negatywnego, silnego i słabego, wyrazistego i mało wyrazistego. Wizerunek korzystny, czyli bez dominacji cech negatywnych, nie powstaje samoistnie lecz na skutek działań zaplanowanych. Realizacja tych działań czyli zarządzanie wizerunkiem miasta jest procesem dość skomplikowanym, czasochłonnym, wielokierunkowym. Wymaga konsekwencji, cierpliwości, stałego monitoringu i oceny. Nie da się zamknąć w ramach czasowych kadencji władz miejskich, nie powinien być podporządkowany jakiejś miejskiej uroczystości czy wydarzeniu. Zarządzanie wizerunkiem w celu budowania jego korzystniejszej wersji to proces komunikacyjny, który nie znosi hałaśliwych akcji czy głośnych kampanii, efekciarstwa, działań powierzchownych nakierowanych na doraźny efekt. Nie znosi też braku autentyczności, kiedy zarządzający procesem wizerunkowym kreują nierealny, życzeniowy obraz miasta.

Żeby poważnie i odpowiedzialnie zarządzać wizerunkiem, jako narzędziem przewagi konkurencyjnej na rynku miast, władze miasta mają do wyboru dwie drogi postępowania:

zlecić sprawę w całości firmie zewnętrznej
samemu podjąć się tego zadania

Firma zewnętrzna to przeważnie spore koszty i problem jak później efektywnie zarządzać zakupionym projektem? Nie mówiąc już jak wątpliwe byłoby powierzanie kreowania wizerunku firmie zewnętrznej przy małej aktywności zainteresowanych czyli miasta. Samodzielna praca to dla większości miast i miasteczek ryzyko błędu i niepowodzenia. Głównie z powodu braku fachowców mogących zadaniu podołać. Jak sobie radzić w takiej sytuacji?

Z naszych obserwacji i doświadczeń wynika, że optymalnym rozwiązaniem jest droga pośrednia, polegająca na skorzystaniu z pomocy zewnętrznej przy jednoczesnym uruchomieniu własnymi siłami lokalnego systemu zarządzania wizerunkiem. Współpracy w takim zarządzaniu sprawami wizerunku miasta dotyczy nasza oferta. Proponujemy naszą wiedzę i umiejętności w prowadzeniu spraw wizerunkowych min po to aby uniknąć błędów i wpadek, jakie często towarzyszą temu przedsięwzięciu. O niektórych zagrożeniach i trudnościach procesu wizerunkowego informujemy w cyklicznie zamieszczanych na stronie www.wizerunekmiasta.pl tekstach.

.Zapraszamy do współpracy.

kontakt

Udostępnij!