Wizerunek miasta

Strona internetowa miasta

01 listopada 2013

 

Przygotowując strategię wizerunkową nie można pominąć kwestii medialnego wizerunku miasta. Trudno bowiem wyobrazić sobie tą strategię bez projektu tożsamości internetowej miasta, ujmowanej jako ważna część tożsamości całościowej.

www Kołobrzeg

Dlaczego to jest tak ważne? Otóż miasta dbające rzeczywiście a nie tylko werbalnie o swój wizerunek, muszą znaleźć i wypracować odpowiednie kanały komunikacyjne z otoczeniem. Bo zarządzanie wizerunkiem to głównie komunikowanie. Właśnie internet jest najdostępniejszym do tego celu kanałem informacyjnym. Stąd wręcz wymóg by miasta zadbały w sensie wizerunkowym o własną stronę internetową. Wymóg, bo czego nie ma w internecie, to w społecznej świadomości nie istnieje. Dla uniknięcia nieporozumień warto rozróżniać dwa, często zamiennie stosowane pojęcia: komunikacja oraz przekaz. W zarządzaniu wizerunkiem miasta istotna jest komunikacja czyli aktywność nadawcy i odbiorcy.

www Ełk

Poprawnie zaprojektowana i dobrze administrowana strona ma istotną przewagę nad innymi kanałami komunikowania o mieście. Ta przewaga to łatwość komunikowania internetowego, możliwość prowadzenia tej komunikacji w językach obcych, możliwość dokonywania sondaży o mieście, możliwość szybkiego uzyskiwania informacji jak ta strona jest odbierana, co umożliwia stałe dostosowywanie tej komunikacji do oczekiwań odbiorców. Walorem internetu jest jego interaktywność oraz, co istotne, niskie koszty przy 24 godzinnym czasie jej pracy. Ponadto strona internetowa, jak żaden z innych kanałów komunikacyjnych, ma duże możliwości budowania relacji miasta z otoczeniem, inspirowania użytkowników strony w tym mieszkańców miasta do określonych zachowań. Wymienione walory sprawiają, że dobrze prowadzona strona może być pomocna nie tylko w budowaniu oczekiwanego wizerunku ale i w zarządzaniu miastem. Mając do dyspozycji takie narzędzie wydawałoby się, że miasta będą maksymalnie korzystać z jego potencjalnych walorów. Niestety, bywa z tym różnie.

www Gorlice

Najczęściej spotykanym mankamentem miejskich stron internetowych jest to, że nie  przygotowano ich głównie z myślą o odbiorcach. Często nie wiadomo do kogo są kierowane. Uwaga na odbiorcę wymaga zapewnienia takich walorów stron internetowych jak ich przejrzystość, łatwość odczytywania, prosta i wydajna nawigacja oraz ciekawe treści. Jakby nie zdawano sobie sprawy, że te strony mają przede wszystkim zaciekawić, potem zainteresować. Ale nie tylko myślenie o odbiorcach strony jest istotne. Nie mniej ważne by strona uwzględniała wymogi wyszukiwarek. Zaniedbywanie przez tworzących stronę miejska tego wymogu sprawia, że strona nie trafi na najwyższe pozycje w wynikach wyszukiwania. O tym mankamencie strony internetowej często dowiadujemy się zbyt późno.

www Kalisz

Pobieżny nawet przegląd stron internetowych miast i miasteczek ujawnia, że wiele z nich projektowano i są zarządzane z myślą jedynie o władzach tych miejscowości. Teksty tam zamieszczone mają charakter bardziej urzędowych ogłoszeń lub sprawozdań. Napisane są fatalnym językiem urzędowych pism, co sprawia wrażenie, że są to strony urzędu a nie miasta. Autorzy tych tekstów jakby nie wiedzieli, że tekst internetowy powinien być zbliżony do języka adresata a nie nadawcy. Nie wiedzą, że dla czytelności takich tekstów, oprócz języka, ważny jest ich układ czyli przemyślane tytuły, śródtytuły, akapity, wytłuszczenia. Byle nie za wiele, bo ich nadmiar może skutkować odwrotnie.

www Piła

Jakby tego było mało,teksty często są lokowane na nieczytelnych tłach a towarzysząca im grafika nie tworzy wizualnie całości, dominuje nad tekstem, co osłabia jego czytelność. Fatalnym dopełnieniem jest towarzysząca feeria barw i przypadkowe pliki dźwiękowe. Prezentowany serwis fotograficzny to często kronika władz. Kolorystyka tych stron również pozostawia wiele do życzenia. Często przypadkowa, bałaganiarska, daleka od jakiegoś przemyślanego kodu choćby nawiązującego do barw miejskich. Wszystko to sprawia, że zamiast budować klimat sprzyjający komunikacji oraz kreować oczekiwany wizerunek miasta strony takie skutecznie ten wizerunek osłabiają.

Charakterystyczne, że takie właśnie strony powstały zwykle najmniejszym kosztem, bez odniesienia do strategii wizerunkowej miasta. A przecież strona internetowa to dla miasta wizytówka. Od tego jak została zaprojektowana i jest zarządzana zależy jakość medialnego obrazu miasta. Tyle uwag o tradycyjnych stronach internetowych. Upowszechnianie się urządzeń przenośnych typu smartfon, tablet stawia nowe wyzwania. Na razie miasta z tym wyzwaniem nie radzą sobie. I tak zaniedbuje się jedno z ważniejszych narzędzi wizerunkowych, jakim dla miasta stanowi internet.

kontakt

Udostępnij!