Wizerunek miasta

Barwy miejskie

23 marca 2014

 

Barwy miejskie a barwy miasta. Czy te pojęcia są tożsame? różnią? A może opisują coś różnego? Co oznacza określenie barwa”? Spróbujmy te kwestie nieco objaśnić.

© Andrzej-Ludwik Włoszczyński

© Andrzej-Ludwik Włoszczyński

Otóż barwa, jako taka, nie jest czymś stałym, niezmiennym. Jej postrzeganie zależy od wielu okoliczności. Od światła a szczególnie jego natężenia i rodzaju, od jakości materiału emitującego barwę, od barwy otoczenia, od wielkości powierzchni barwnej itp. Specjaliści wyróżniają takie cechy barwy jak jej odcień, nasycenie, jasność. Dzielą oni barwy na achromatyczne, chromatyczne, monochromatyczne,  proste i złożone,  podstawowe i pochodne. Czy da się barwę precyzyjnie opisać?  Tak. Opisy te znajdują się w rozmaitych normach opracowanych głównie dla poszczególnych gałęzi przemysłu. Np systemy postrzegania barw oznaczane jako RGB, CMYK, CIELab, CIELuv, HDB itp

Jakie to ma znaczenie dla zarządzania wizerunkiem miasta? Otóż barwy miejskie w znaczeniu heraldycznym to zestawienie barw wywodzących się przeważnie z herbu miasta. Natomiast w znaczeniu identyfikacji wizualnej miasta są przeważnie specjalnie dobranym dla kreowania wizualnego obrazu zestawem barw i kolorów. Barwy herbowe są niezmienne. Barwy przyjęte dla celów strategii wizerunkowej mogą się zmieniać.

Niekiedy nie nadaje się większego znaczenia barwom i kolorystyce miasta, ograniczając się jedynie do poprawnej (mniej lub bardziej) dbałości o barwy herbowe. Tymczasem o obrazie miasta decyduje jego ład kolorystyczny a nie np.  mechaniczne przenoszenie barw herbowych na elewacje, środki transportu czy urządzenia miejskie.

barwy miasta

szare miasto © Andrzej-Ludwik Włoszczyński

Ład kolorystyczny czyli barwy  miasta, należy odróżniać barwy miejskie od barwy miasta, to istotny komunikat np.  o poziomie życia w mieście, kulturze jego mieszkańców a także jakości władz miejskich. I choć jest możliwe zapanowanie nad kolorystyką elewacji, dachów czy ogrodzeń poprzez odpowiednie zapisy w planie przestrzennego zagospodarowania, niewiele miast uzyskuje tu widoczne efekty, Powodów tego jest wiele. Jednym z nich jest estetyczna degradacja przestrzeni miejskiej przez chaotyczną  reklamę wizualna.

szyldy reklamowe w Krakowie

krakowskie szyldy © Andrzej-Ludwik Włoszczyński

Taka reklama zamiast być ozdobą przestrzeni miejskiej, wspomagać ład kolorystyczny naszych ulic i placów  swoją nachalnością i agresywnością skutecznie ten ład dewastuje. Niestety, obserwuje się tu sporą obojętność  władz  na zaśmiecanie przestrzeni miejskiej. I jeśli te władze dysponują jakąś strategią wizerunkową znaczy to tyle, że ten dokument niczemu nie służy.

Dla zarządzania barwami rozwiązaniem optymalnym byłoby zlecenie opracowania Katalogu Barw (miejskich, miasta, innych), który zawierałby opis wszystkich barw, jakie miasto stosuje.Taki Katalog konsekwentnie stosowany pozwoli wyeliminować w pewnym czasie bałagan i przyjąć przemyślany dla miasta kod barwny.

kontakt

Udostępnij!