Wizerunek miasta

Miasto tworzy swój wizerunek

08 sierpnia 2013

 

Każde miasto, czy tego chce, czy nie, nieustannie tworzy swój wizerunek czyli wyobrażenie o mieście. To wyobrażenie to także sposób oceny miasta, nośnik jego charakteru, istotny czynnik konkurencyjności.

miasto tworzy

© ilustracja Andrzej-Ludwik Włoszczyński

Dlaczego tak wiele miast nie stara się zapanować nad  procesem tworzenia się korzystnego wizerunku? Przecież wizerunek zaniedbywany lub źle zarządzany:

• stawia pod znakiem zapytania skuteczność starań o markę miasta,

• uniemożliwia korzystanie z walorów  tego wizerunku.

Niezrozumiałe jak wielu burmistrzów i prezydentów nie zauważa, że korzystny wizerunek miasta jest także wizerunkiem ich samych, czyli władz miejskich. Miasto ma wiele wizerunków. Tyle, ile osób (grup osób) znajduje się w otoczeniu miasta. Te wizerunki to złożone konstrukcje, silnie przez te osoby (grupy osób) warunkowane. Na kształt tych wizerunków wpływa wiele czynników, także od miasta niezależnych.

Inna ze specyfik wizerunku polega na tym, że oprócz elementów i spraw realnych typu wielkość, położenie, struktura, zabudowa, przyroda itp wizerunek miasta zawiera też elementy pozarealne. Należą do nich np. nastawienie do miasta, sympatia, wspomnienia, legendy. Te odgrywają istotną rolę w kształtowaniu naszego stosunku do miasta. Decydują jeśli idzie o nasze nastawienie emocjonalne. Stąd często o wyborze miasta do zamieszkania, studiowania, wyjazdu turystycznego czy prowadzeniu działalności gospodarczej decydują zarówno wartości pierwsze jak i drugie.

Łącznie stanowią wartość o którą miasta powinny szczególnie zabiegać. Dzięki tej wartości miasta mogą skutecznie konkurować o turystów, inwestorów o środki finansowe, organizację prestiżowych imprez czy uroczystości. Wreszcie, dzięki tej wartości mają szansę skutecznie i z powodzeniem starać się uzyskiwać satysfakcję mieszkańców.

Jak zapanować nad nieustannie trwającym procesem wizerunkowy miasta?
Jak wykorzystać walory wizerunku w bieżącej konkurencji miast?
Możemy doradzić, pomóc. Zapraszamy do współpracy.

kontakt

Udostępnij!