Wizerunek miasta

Oznakowanie, MSI

14 grudnia 2013

Oznakowanie siedzib władz miejskich oraz prestiżowych i reprezentacyjnych miejsc w mieście to rozdział Księgi Znaków Miejskich. Sztuka zaprojektowania i przygotowania dla kreowania oczekiwanego obrazu miasta takich nośników (ciągle należąca do rzadkości) polega na umiejętności nadania im waloru zwracania uwagi i przekazania określonego komunikatu wizualnego jednocześnie. Przekazywania w sposób jednoznaczny i efektywny, co osiąga się zwykle przez konsekwencję w stosowaniu ustalonego i zrozumiałego kodu wizualnego.

© Andrzej-Ludwik Włoszczyński

© Andrzej-Ludwik Włoszczyński

Ważnym dla  efektywności oznakowania siedzib władz miejskich oraz prestiżowych i reprezentacyjnych miejsc w mieście jest zwięzłość komunikatów niesionych przez poszczególne  nośniki. Natomiast dla obrazu miasta ważna jest funkcja estetyczna tych nośników. Ten wymóg spełnia się min przy pomocy specjalnie dobranych krojów pisma, przemyślanej kolorystyki, czytelnej i zrozumiałej grafiki. Także odpowiednich formatów poszczególnych nośników oznakowania, ich usytuowania, oświetlenia itp. Komunikatem wizualnym są wnętrza budynków administracji publicznej miasta. Coraz powszechniej wnętrza te trafnie na ogół informują o jakości funkcjonującego tam urzędu. Wynika to najprawdopodobniej z rozwoju przeciętnej świadomości wizualnej i estetycznej. Dlatego też z punktu widzenia całościowego zarządzania  tożsamością wizualną miasta, dla budowy jego określonego obrazu, istotne jest zapewnienie spójności wizualnej tych wnętrz z charakterem tego obrazu. Tu zauważa się wiele jeszcze nieporadności np z tym jak umieścić w tych wnętrzach przyjęty do budowy obrazu miasta kod plastyczny? Stąd nie jest obojętna ani dowolna kolorystyka tych wnętrz, sposób ich oznakowania, prezentacja tam symboli miejskich itp, dla tworzenia określonego klimatu. W tych sprawach zawartość nawet profesjonalnie opracowanej Księgi Znaków Miejskich nie będzie wystarczająca. Konieczne będzie opracowanie odrębnego projektu, w którym skonsumowane i rozwinięte będą ustalenia Księgi. Autorem takiego projektu powinien być doświadczony architekt wnętrz.

elblag-windflagi

wizualizacja oznakowania urzędu miejskiego flagami, Elbląg
© Andrzej-Ludwik Włoszczyński

W budynkach użyteczności publicznej istotną rolę spełnia ich przestrzeń informacyjna. Tworzy ją oznakowanie zewnętrzne i wewnętrzne tych obiektów. To ciągle niedoceniony i zaniedbany element wystroju. Większość tych oznakowań jest wykonana bez pomysłu, bez dbałości o estetyczny kod, bez związku z klimatem obiektów. Przeważnie nikt tych systemów informacji nie projektuje. Korzysta się z gotowych, typowych nośników. A przecież, oprócz funkcji informacyjnej oznakowanie to, o czym wspomniano, może być elementem dekoracyjnym kreującym obraz miasta.

wizualizacja koncepcji oznakowania miejskiego miasta Ustka

wizualizacja koncepcji oznakowania miejskiego miasta Ustka
© Andrzej-Ludwik Włoszczyński

Bardziej złożonym jest system informacji miejskiej, w skrócie SIM. Stanowi on rozwinięcie oznakowania drogowego oraz oznakowanie dla pieszych. Rolą SIM jest doprowadzenie do konkretnego miejsca lub obiektu, konkretnej instytucji także do konkretnej atrakcji turystycznej. Najważniejszym wymogiem dla zaprojektowania takiego systemu jest jego użyteczność. A to oznacza, że powinien zawierać czytelne, zrozumiałe komunikaty wizualne o wysokiej zauważalności, właściwym usytuowaniu, zwracające uwagę formą, grafiką i kolorystyka. W tym specjalnie opracowanym zbiorem piktogramów. Ten dość pojemny system informacyjny miasta tworzą podsystemy np. informacji dla pieszych, dla zmotoryzowanych, system map, system tablic opisujących obiekty, system tablic z nazwami ulic, oznaczenia parkingów, miejsc wypoczynku, centrów handlowych, tras turystycznych itp. Wszystkie powinno obowiązywać kryterium czytelności i wyrazistości. Design całego systemu powinien stanowić wyróżniający element obrazu miasta. Gorzej gdy projekt, wykonanie całego systemu są amatorskie lub wręcz nieprofesjonalne. Przykładów takich jest wiele – od niewłaściwego lokowania, rozmiarów, kolorystyki, po typografię. Taki SIM z pewnością kreuje niepożądany obraz miasta.

przykład witaczy

Wyjeżdżając  z miasta, lub wjeżdżając, często spotyka się konstrukcje przydrożne zwane witaczami. Ich rolą jest (powinno być) zachęcenie do odwiedzin miasta, zasygnalizowanie jednocześnie godnego uwagi waloru, specyfiki miasta oraz typowo recepcyjne „witaj – żegnaj”. Jak każdy element systemu oznakowania witacze powinny być wyrazistym, czytelnym, zrozumiałym komunikatem wizualnym pozostającym w logicznym i estetycznym związku z systemem komunikacji wizualnej miasta. Niestety, większość witaczy nie spełnia swojej roli, czyli zapraszającego komunikatu wizualnego. Ich projekt, usytuowanie, wykonanie oraz treść sygnalizują jedno: miasto nie zarządza swoją przestrzenią i ma dość obojętny stosunek do własnej tożsamości wizualnej.

kontakt

Udostępnij!