Wizerunek miasta

Przestrzeń miejska

10 listopada 2014

Przestrzeń miejska, szczególnie część określana jako przestrzeń publiczna, to wizerunkowo obszar szczególny. Tam znajdują się prestiżowe obiekty, eksponowane są znaki i symbole miejskie, tam też miasto może najlepiej prezentować swoją tożsamość wizualną. Jednym słowem ta przestrzeń jest symbolem i autoprezentacją miasta, którą powinna wyróżniać atrakcyjność, zarówno funkcjonalna jak i wizualna. A jaka jest rzeczywistość?

tozsamosc

© Andrzej-Ludwik Włoszczyński

Przestrzenią publiczną naszych miast zarządza wiele podmiotów. Niestety, ich działania nie są skoordynowane dla kreowania określonego wizerunku. Postępująca komercjalizacja tej przestrzeni spowodowała, że w wielu miastach powstała swoista niby przestrzeń bez ograniczeń estetycznych, bez odniesienia do historycznych czy kulturowych wartości, brutalnie zawłaszczona przez fatalną reklamę wizualną. Reklama wizualna to obecnie największy dewastator ładu wizualnego miast i miasteczek. Jest nagromadzona w newralgicznych i prestiżowych miejscach miast. Szczególnie w centrach, trasach dojazdowych do miasta, w strefach gdzie znajdują się przedsiębiorstwa, magazyny, hurtownie. Tam dominuje bałagan i chaos w rozmieszczeniu tych reklam, niska dbałość o ich wkomponowanie w otoczenie, brak podstawowych wymagań estetycznych dla tych nośników, brak troski o ich jakość. Rażące jest zagęszczenie nośników tej reklamy, ich agresywność obrazowa i tekstowa. Stan taki nie może trwać bez końca. Niezbędnym jest aby wreszcie podmioty odpowiedzialne za tę przestrzeń zaczęły działać. Najlepiej według jednolitej koncepcji obrazu miasta wynikającej ze strategii wizerunkowej. Oczywiście pod warunkiem, że opracowano tą strategię w sposób przemyślany i kompletny.

© fot. Jan Tyliszczak

© fot. Jan Tyliszczak

Aby to się stało, konieczny jest także jeden ośrodek zajmujący się koordynacją aktywności reklamodawców. Ośrodek o zasobach władczych, dysponujący jasnymi kryteriami dla lokowania w mieście reklamy wizualnej, szczególnie wielkoformatowej. Zadaniu temu z całą pewnością nie podoła jeden dział np. promocji miasta. Potrzeba zespołu z udziałem przedstawicieli władzy samorządowej. Zespołu, który oprócz skutecznego egzekwowania już obowiązujących przepisów, będzie tworzył lokalne regulacje prawne dotyczące reklamy wizualnej i małej architektury. Nie chodzi o przepisy zakazujące reklamy jako takiej, lecz powodujące, by reklama wizualna wzbogacała a nie dewastowała przestrzeń publiczną miasta. Mała skuteczność władz wobec niekontrolowanej „twórczości” lokalnych reklamodawców powoduje, że w przestrzeni miejskiej, gdzie nie obowiązują wymagania estetyczne, bałagan wizualny zaczyna być uznawany za normę.

Zarządzanie przestrzenią publiczną, istotna część strategii wizerunkowej miasta, to nie tylko kwestie ładu i estetyki, ale także organizacji życia w tej przestrzeni. Takiej organizacji, która skutkować będzie promocją przestrzeni publicznej dla oczekiwanego wizerunku miasta. Dobrze zorganizowana przestrzeń publiczna stworzy atrakcyjne środowisko oddziałujące na inne części miasta.

kontakt

Udostępnij!