Wizerunek miasta

Tożsamość wizualna miasta

24 marca 2014

 

Zajmujący się na serio sprawami wizerunku miasta nie mogą pomijać przewijającego się w tym obszarze zagadnienia, nieraz używanego zamiennie z wizerunkiem, mianowicie tożsamości miasta. Na czym polega ta tożsamość? Dlaczego tak ważna jest dla spraw wizerunku miasta? Otóż  najkrócej: o postrzeganiu miasta decyduje nic innego jak właśnie jego tożsamość  czyli pewne już istniejące, charakterystyczne cechy i wartości, odróżniające od innych miast.

oko

© Andrzej-Ludwik Włoszczyński

Tożsamość miasta to twór dość złożony, zależny od wielu czynników np. historycznych, tradycji, cech mieszkańców, kontaktów miasta z otoczeniem, położenia miasta itp. Część z nich jest od miasta niezależna. Część od miasta zależy co oznacza, że można na te czynniki, a zatem i na tożsamość miasta, wpływać.

Po co to czynić? Choćby po to, by tworzyć mechanizmy kreowania pozytywnego wyobrażenia o mieście, jako miejscu odwiedzin czy też miejscu  inwestowania. Warunkiem takiego kształtowania a dokładniej planowania kształtowania czynników, jest rozpoznanie aktualnej tożsamości miasta w tym szczególnie ważniejszych jej elementów wizerunkotwórczych. To punkt wyjścia. Choć wydaje się to oczywiste i zrozumiałe,  nie przez wszystkich zajmujących się wizerunkiem jest tak przestrzegane. Jak można przystępować do zmian czegoś, co nie jest znane? Intuicyjnie? Na zasadzie przypadku? Przystępując w końcu do takiego rozpoznania warto mieć też na uwadze , że między tożsamością miasta a jego wizerunkiem, oprócz relacji wzajemnych,  istnieją różnice: wizerunek jest czymś zewnętrznym, natomiast tożsamość tym, co stanowi istotę miasta. Świadomość tej różnicy pozwoli na uniknięcie wielu błędów.

Przejawem tożsamości miasta jest jego wizualna prezentacja, określana nieraz jako city design lub town design. To wizualne oblicze miasta może być efektem zamierzonym, ściśle zaplanowanym i konsekwentnie budowanym. Służą temu rozmaite środki specjalnie przygotowane z myślą o nadawaniu miastu wyróżniającego, interesującego i zapadającego w pamięć obrazu. Dobór tych środków określany jako strategia estetyczna miasta to  przedsięwzięcie wymagające zaangażowania specjalistów. Ich zadanie to  stworzenie systemu zawierającego wzorce standardu wizualnego miasta, zasady prezentacji symboli i znaków miejskich, zasady oznakowania i informacji miejskiej a także, to szczególnie istotne, zasady ładu wizualnego i estetycznego przestrzeni miejskiej. Temat szeroki i tu jedynie zasygnalizowany.

Podsumowując rozważania o narzędziach i mechanizmach kreowania obrazu miasta warto wiedzieć że: tożsamość wizualna miasta to zarządzanie systemem identyfikacji wizualnej miasta, z kolei identyfikacja wizualna miasta to proces komunikacyjny tworzenia wyobrażenia o mieście przy pomocy środków wizualnych. Natomiast system wizualny miasta to strategiczny program wizualnej autoprezentacji miasta.

kontakt

Udostępnij!