Wizerunek miasta

Trudności z wdrażaniem Księgi

25 sierpnia 2013

 

Wdrażanie Księgi Znaków Miejskich to droga usiana przeszkodami i wieloma pułapkami. Czyhają na każdym kroku i trudno wszystkie wymienić aby ostrzec czy uwrażliwić na te niespodzianki. Spróbujmy odnieść się do tych najczęściej spotykanych.

glowa

© Andrzej-Ludwik Włoszczyński

Na wstępie  zastrzeżenie: Księgi Znaków nie należy traktować jako gotowego konspektu, którym każdy może się posługiwać. Księga to pomoc oraz poradnik dla osób przygotowanych. Fachowców różnych branż, którzy potrafią właściwie odczytać estetykę projektowanego obrazu miasta, rozbudować i rozwinąć zawarte w Księdze projekty. Ale nawet te osoby muszą się liczyć z różnymi „niespodziankami” wśród których typowe to:

• niechęć decydentów do zmian, tłumaczona „na razie nas nie stać”, „mamy ważniejsze sprawy” itp,

• pozostawianie obok siebie, na czas nieokreślony, rozwiązań dotychczasowych i nowych projektów,

• nieprzestrzeganie lub dowolna interpretacja ustaleń zawartych w Księdze,

• ograniczenia warsztatowe wykonawców poszczególnych projektów,

• brak konsultacji wdrażanych projektów z fachowcami od zagadnień wizualnych, jak architekt, projektant wnętrz, poligraf, grafik-projektant

• brak ośrodka koordynującego wdrażanie systemu identyfikacji wizualnej miasta,

• działania nieplanowe, doraźne, polegające na przypadkowym dekorowaniu zamiast kreowania całościowego obrazu miasta.

Inna grupa trudności, z jakimi przychodzi się zmagać w budowie oczekiwanego obrazu miasta, wynika z istoty większości naszych miast i miasteczek, czyli panującego tam bałaganu wizualnego. Ten bałagan tworzy małą estetykę przestrzeni publicznej, brak właściwych relacji między reklamą, architekturą a informacją miejską. W takim klimacie, gdzie dominuje „dzika” reklama, nie obowiązują żadne wymagania estetyczne. To poważne ograniczenie dla wprowadzania tam ładu i jasnych reguł estetycznych.

Krakow-szyldy-5-7-2006

Krakow szyldy 2006 © foto Andrzej-Ludwik Włoszczyński

Przestrzenią publiczną naszych miast i miasteczek zarządza wiele podmiotów. Problem, z jakim wdrażający projektowany obraz miasta mają do czynienia, to zorganizowanie tych podmiotów do działania według jednolitej koncepcji przyszłego obrazu miasta. To przerasta możliwości działu promocji nie mówiąc już o jednoosobowych obsadach tych stanowisk. Problem muszą rozwiązać władze miasta. Inna trudność, stojąca przed zarządzającymi wdrażanie ustaleń Księgi, wiąże się z zorganizowaniem wokół tej sprawy mieszkańców miasta. Bez zainteresowania mieszkańców, bez ich aktywnego udziału nawet najlepsze projekty wizualne Księgi nie mają szans stać się stałymi elementami tożsamości miasta.

Jak zorganizować sprawne i efektywne wdrażanie Księgi Znaków Miejskich? Jak zmierzyć się w wprowadzaniem ładu do przestrzeni publicznej naszych miast i miasteczek? 

Zapraszamy do współpracy kontakt

Udostępnij!