Wizerunek miasta

Wizerunek a marka miasta

19 czerwca 2014

Sprawne zarządzanie wizerunkiem miasta wymaga znajomości relacji w jakie wchodzi ten wizerunek z marką miasta. Wiedza o tym to klucz do efektywnego zarządzania wizerunkiem oraz do kwestii poważniejszej czyli budowania marki miasta.

© Andrzej-Ludwik Włoszczyński

© Andrzej-Ludwik Włoszczyński

Wyjaśnieniu tych relacji pomocne jest ustalenie co opisuje pojęcie wizerunek. To ważne, ponieważ nie ma jednej koncepcji wizerunku miasta. Literatura dostarcza wprawdzie wielu definicji wizerunku, jednak ich wielość wynika głównie stąd, że opisują zagadnienie z różnych perspektyw. Na przykład psychologicznej,  socjologicznej, PR-owskiej, prawnej, marketingowej i innych. Właśnie marketingowe podejście do wizerunku przybliża do pojęcia wizerunek miasta. Jedynie przybliża, ponieważ dotyczy marketingu produktowego a miasto to obiekt bardzo złożony, niepodobny do jakiegokolwiek produktu.

Według A.Szromnika (patrz słownik) wizerunek miasta to „całokształt subiektywnych wyobrażeń rzeczywistości, które wytworzyły się w umysłach ludzkich jako obiekt percepcji, oddziaływania środków masowego przekazu i nieformalnych przekazów informacyjnych.”. Taki wizerunek kształtuję się w dłuższym okresie czasu, jest mocno zindywidualizowany, może zwiększać lub zmniejszać konkurencyjność miasta. I co ważne, nie jest czymś stałym.

Podobnie trudno o jedną definicję marki. Mimo, że pojęcie marki miasta też zostało zaczerpnięte z marketingu jest ta marka  bardziej złożona, wręcz niepodobna do marek produktów czy usług. Choćby dlatego, że miasta zawsze były markami. Nie wchodząc w szczegółowe analizy można przyjąć, marka miasta to zespół pewnych cech, które wyróżniają miasto w taki sposób, że łącznie tworzą wartości pozytywnie zauważalne i, co istotne, potwierdzone na tle innych miast. Skoro tak, to marka miasta różni się od jego wizerunku tym, że jest nie tylko wyobrażeniem lecz zawiera konkret. Taki, który doświadczając, jako oczekiwaną czy spodziewaną wartość, można potwierdzić.

Natomiast to, co wspólne dla wizerunku i marki miasta ujawnia analiza komponentów składowych marki. Te komponenty to tożsamość marki, idea przewodnia marki, kapitał marki oraz wizerunek marki miasta. Jest zatem wizerunek komponentą marki miasta. Jest także ważnym atrybutem tej marki. Dlatego w procesie budowania marki miasta skupia się szczególną uwagę na wizerunek ponieważ budowanie marki to w istocie efektywne zarządzanie wizerunkiem. I uwaga: ilekroć piszemy o wizerunku miasta chodzi o wizerunek jego marki a nie, jak to się czasami błędnie interpretuje, wizerunek ulic czy placów miejskich.

 

kontakt

Udostępnij!